Nuura_ Apiales 9_Satin Black Finish_Opal White glass_lifestyle_1